Trang chủ / GẠCH NGÓI HOÀNG HÀ / Gạch ngói Hoàng Hà MS001 ( Màu đỏ )
Gạch ngói Hoàng Hà MS001 ( Màu đỏ )

Hãng Sản Xuất
Kích thước 300 x 300 x 11
400 x400 x12
500 x 500 x13
Trọng lượng 1,8 ; 3,5; 5,9 kg/v
Độ dốc tối thiểu
Độ dốc tối đa
Độ dốc tối ưu
Phần phủ (chồng mí)
Khoảng cách mè
Số lượng sử dụng
11; 6; 4 v/m2

Gạch ngói Hoàng Hà MS001

– Gạch ngói là những vật liệu phổ biến trong xây dựng và kiến trúc truyền thống.

– Với ưu thế về nguồn đất và công nghệ, chúng tôi đã tạo ra nhiều loại sản phẩm với những công dụng khác nhau.

Hãng Sản Xuất
Kích thước 300 x 300 x 11 400 x400 x12 500 x 500 x13
Trọng lượng 1,8 ; 3,5; 5,9 kg/v
Độ dốc tối thiểu
Độ dốc tối đa
Độ dốc tối ưu
Phần phủ (chồng mí)
Khoảng cách mè
Số lượng sử dụng 11; 6; 4 v/m2

Bình luận